Discord sorun

Anıl

Acemi
Discord da yayın açtıktan sonra aşırı pingim çıkıyor nasıl düzeltebilirim
 
İşletim Sistemi
Windows 10

Ramazan Karaca

Hata Uzmanı
Admin
İnternetinizin upload hızı düşükse bu gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ekstra olarak Wi-Fi ağıyla bağlantı sağlıyorsanız bu durumdan etkilenebilir.
Bu durumdan istinaden Wi-Fi ağına bağlanan diğer cihazları kapatmanızı öneririm.
 

Latest threads

Latest posts

Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock